משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אני מצהיר/ה בזאת כי נכון ליום החתימה על הצהרה זו: • לא חזרתי מחו"ל ב-14 הימים האחרונים • חשתי בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, צינון, כאב גרון וכיו"ב. • לא הייתי בבידוד ב-14 הימים האחרונים ולא שהיתי באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד • עברתי על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים, ולא באתי במגע עם אף אחד מהם. על החתום:בית לחם הגלילית

טל: 04-9831357, פקס: , דוא"ל: mazkirut@blh.org.il
מואז עמק יזרעאל | צרו קשר

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים