תחומי אחריות

ועד מקומי (06/11/2015 10:41)

תחומי אחריות: ניהול חיי הקהילה, פיתוח תשתיות, ניהול התקציב ושמירה על חזות המושב