תחומי אחריות

ועדת ביקורת (06/11/2015 10:49)

תחומי אחריות: בקרה על תיפקוד הועד המקומי, ביצוע החלטות הועד ונושאי תקציב, הגשת דוח רבעוני למועצה האזורית, נוכחות נציג בכל ישיבה של הועד המקומי.